عربی

عربی ( پیمان کشاورز صدر )

جهت آشنایی بیشتر مخاطبین با این مجموعه بخش اول به صورت رایگان ارائه میگردد

پس از ثبت نام در این دوره و تایید فاکتور لینک دانلود ها برای شما فعال خواهد شد

سرفصل های این دوره :

 • رایگان 01:42:32
 • نقدی

  فصل اول - یادآوری دوره ی اول (بخش دوم)

  00:58:07
 • نقدی

  فصل اول - یادآوری دوره ی اول (بخش سوم)

  01:02:54
 • نقدی

  فصل اول - یادآوری دوره ی اول (بخش چهارم)

  02:53:00
 • نقدی

  یازدهم-درس 1 و 2

  01:46:39
 • نقدی

  یازدهم-درس 3 و 4 و 5 و 6

  02:54:51
 • نقدی

  یازدهم-درس 7

  01:38:04
 • نقدی

  دوازدهم-درس اول

  01:29:49
 • نقدی

  دوازدهم-درس دوم

  01:35:26
 • نقدی

  دوازدهم-درس سوم

  01:17:41
 • نقدی

  دوازدهم-درس چهارم

  01:10:17

نظرات کاربران

جهت درج نظر باید وارد سایت شوید