فیزیک

فیزیک

جهت آشنایی بیشتر مخاطبین با این مجموعه بخش اول به صورت رایگان ارائه میگردد

پس از ثبت نام در این دوره و تایید فاکتور لینک دانلود ها برای شما فعال خواهد شد

سرفصل های این دوره :

 • رایگان 01:41:26
 • نقدی

  فیزیک دهم - فصل 2

  01:39:32
 • نقدی

  فیزیک دهم - فصل 3

  02:46:05
 • نقدی

  فیزیک دهم - فصل 4

  03:42:45
 • نقدی

  فیزیک دهم - فصل 5

  02:31:00
 • نقدی

  فیزیک یازدهم - فصل 2

  04:03:52
 • نقدی

  فیزیک یازدهم - فصل 3

  01:55:58
 • نقدی

  فیزیک یازدهم - فصل 4

  02:20:31
 • نقدی

  فیزیک دوازدهم - فصل 1

  04:10:02
 • نقدی

  فیزیک دوازدهم - فصل 2

  04:10:02
 • نقدی

  فیزیک دوازدهم - فصل 3 ( بخش 1 )

  02:25:09
 • نقدی

  فیزیک دوازدهم - فصل 3 ( بخش 2 )

  02:39:06
 • نقدی

  فیزیک دوازدهم - فصل 4

  02:38:02
 • نقدی

  فیزیک دوازدهم - فصل 5

  02:04:27
 • نقدی

  فیزیک دوازدهم - فصل 6

  01:02:47

نظرات کاربران

جهت درج نظر باید وارد سایت شوید